Sisustussuunnittelutoimisto idaDesign Oy toteuttaa sisustusarkkitehtitiiminä tila- ja sisustussuunnittelua yritys- ja yksityisasiakkaille. Laatimamme sisustussuunnitelma helpottaa uudisrakennuksen ja saneerauskohteen toteutusta. Suunnittelumme pääpainona on käyttäjälähtöisyys sekä tilojen muuntojoustavuus. Päämäärämme on kestävien ja elämyksellisten tilaratkaisujen tuottaminen. Lopputuloksena syntyy yksilölliset ja asiakkaan toiveita vastaavat tilat.